Underholdere på årsmøte

Årsmøte 10.02.2020

Møtereferat og bilder...

MEDLEMS-/ ÅRSMØTE  I  BRUMUNDDAL  PENSJONISTFORENING  I

BRUMUNDDAL  KIRKESTUE  10.02.20.

Nesten hålkefritt og godt vær lokket nok folk ut i dag.  Så kunne Rolv ønske velkommen til 51 medlemmer – derav flere nye også. Det gledet ekstra.  Underholderne, Magne Nordseng og Olav Fredriksberg, ble også tatt vel imot. De var riktignok Vangsokninger, og som Magne sa:   oppvøksin på «kællvatn og ørtæver»! Dermed var humor og varme lagt som grunnlag for neste time. Så ga de oss tonefølge til «De nære ting».

Grete Nyseter varmet oss ytterligere opp med en Prøysenstubb om «Veslejinta». Konklusjonen var kjent og grei: Alle blir fornøyde bare de får viljen sin!

Deretter fortsatte vangssokningene sanger godt kjent fra Ønskekonserten av Prøysen, Sandbeck, Børli og noen helt lokale, men  også en rask svipptur innom Sveriges Dan Andersson og Cornelis Vreeswijk.  Alle sangene vart introdusert på en elegant og humoristisk måte – enten det gjaldt forfatteren eller komponisten. Så kjente var de fleste sangene at vi kunne delta – i alle fall på

refrenget!  Slikt skaper engasjement.

Plutselig var timen de var tildelt, kommet til en ende. Det var tid for ei god pause med servering av både smørbrød og smultringer.

Imens kunne loddselgerne friste med mulighet for å vinne fra ei innholdsrik gavekurv.

 

ÅRSMØTET: Møteinnkallingen var kunngjort i HA og RB 16.01.20.

1)         Åpning. a) Valg av dirigent og sekretær:   Rolv Baadshaug og Eva Jønsrud.

              b) Til å signere protokollen:         Grete Nyseter og John Wiik.

2)         Årsberetningen 2019:    lest av sekretær:  enstemmig godkjent.

3)         Regnskap med revisjonsrapport: referert av kasserer: enstemmig godkjent.

4)         Budsjett for 2020: Etter å ha fått avklart honorar til ny IT-ansvarlig og hvorfor bingo-tildeling var falt ut av budsjettet for 2020, ble det enstemmig godkjent.  

5)         Innkomne forslag: Budsjettet for underholdning disponeres fritt gjennom året, men       holdes innenfor rammen på kr 25.000,-.  Enstemmig godkjent.

6)         Valg. Det var innkommet skriftlig frasigelser fra nestleder, sekretær, 2 styre-

medlemmer og varastyremedlem. Nytt medlem i valgkomiteen måtte også velges.

            Valgkomiteens leder, Grete Nyseter, fortalte at de hadde fått besatt alle verv unntatt sekretærstillingen.  Etter benkeforslag på at et nytt styremedlem var villig til å overta som sekretær på prøve i 1 år, og det ble funnet en ny til vervet som styremedlem, ble det nye styret slik:                                                                     Valgt til:

            Leder                          Rolv Baadshaug                                 2021    ikke på valg

            Nestleder                    Leif Gunnar Sørlien                           2022    ny

            Sekretær                     Kari Lundberg                                   2021    ny

            Kasserer                      Olav Bjørnseth                                   2021    ikke på valg

            IT-ansvarlig                Kjell Einar Dybvadskog                    2021    ikke på valg

            Styremedlem              Ingrid Menkerud                                2022    ny

            Styremedlem              Henning Mikkelsen                            2021    ny

            Styremedlem              Jens Granlien                                     2021    ikke på valg

Varamedlem               Mary Karlsen                                     2021    gjenvalg

Varamedlem               John Wiik                                           2021    ny

Revisor                       Bjørg Johanne Prestrud                     2021    gjenvalg

Vararevisor                 Jostein Granvold                                2021    gjenvalg

Turkomite                   Jens Granlien                                     2021    gjenvalg

Valgkomite                 Inger J. Bjørnseth, leder                     2021    ikke på valg

Valgkomite                 Tove Klüver                                       2022    ikke på valg

Valgkomite                 Ernst-Kristian Thomassen                  2023    ny                                                      

            Bevertningskomite:              

            Liv Sundmyhr (leder), Åse Sivertsen, Jorunn Kristiansen og Anne Berit Nybu.                           

            Fylkesforeningens årsmøte 2020:

            23. – 24. mars 2020 på Scandic Ringsaker Hotell.  Styret bestemmer hvilke 3 som

            skal reise.  Enstemmig godkjent.

 

7)         Avslutning.

Blomster og takkens ord ble overlevert av lederen sjøl til de som hadde valgt å gå ut av styre og stell. For første gang på lenge blir nå mennene i flertall i styret!

Blomsteroverrekning

Årsmøtet avsluttet.  

 

Trekning: Til sist ble alle forhåpninger utløst ved trekning av vinnernumrene! Til tross for mange gaver, må nok noen vente til en annen gang med å vinne!  Ingen sure miner for det!

 

Det er fortsatt noen billetter igjen til Årnesrevyen «Saftig og begeistret» 31/3. «Løp og kjøp!»

 

Til slutt minte Rolv oss på neste møte mandag 9. mars – samme sted og tid – og takket oss varmt for frammøtet og ønsket oss vel hjem. 

E. J., sekr.

 

0 resultater