Styremøte

Styremøte ble holdt på Grue Service 18. februar 2020.

Dette er det siste styremøte før årsmøtet kommende uke.  Det ble derfor viet årsmøtesaker og oppfrisking av hvordan årsmøtet skal ledes og gjennomføres.  Dette ble gjort til ytterste detalj, og vi håper på et godt årsmøte.

Til stede var:

Knut Lilleåsen, Bjørn Seigerud, Harald Stenvadet, Liv Rolsdorph, Johnny Eriksen, Anne Sundt og Leif Bjørklund.

Sak 1.  Forberede hyggetreff m/årsmøte 25.2.

Leder åpner møtet på vanlig måte. nå også med allsang og trim + evt saker fra det gamle styret.

Deretter vil leder gå over til formell åpning av årsmøtet og starter med 1 minutt stillhet for å minnes medlemmer som har gått bort.Etter punkt en og to på årsmøtets saksliste, trekker det gamle styret seg tilbake og overlater til den valgte lederen og sekretæren å gå gjennom sakene for møtet.

Sak 2.  Hyggetreff.

Resten av kvelden etter årsmøtet blir det hyggetreff. Vi merket oss at det ble litt trangt på forrige treff, så vi vil prøve en annen bordplassering for å utnytte rommet bedre. Ellers ser vi for oss at tida benyttes til hygge rundt bordene + rikelig tid til dans.

 

Grue Pensjonistforening, 18. februar 2020

Leif Bjørklund

Fung.sek.

0 resultater