Styremøte

Styremøte på Grue Service 21. januar 2020

Det har vært en merkelig vinter hittil, men jeg ønsker velkommen til et nytt år i Grue Pensjonistforening.  Vi i styret har hatt vårt første styremøte i dag, og jeg setter inn referat fra dette under her:

Styremøte ble holdt på Grue Service tirsdag 21. januar 2010.

Til stede var:  Knut Lilleåsen, Bjørn Seigerud, Harald Stenvadet, Anne Sundt og Leif Bjørklund.

Sak 1.  Hyggetreff tirsdag 28.1.

  1. Det blir allsang, trim og orientering om styresaker og turtilbud.
  2. Til dette møtet kommer Roar Engelberg og underholder oss på panfløyte.
  3. Ordfører Rune Grenberg kommer på besøk og vil gi oss en orientering om kommunen vår.
  4. Det blir som vanlig bevertning og utlodning.
  5. Alan Johansen spiller denne kvelden og vil gi muligheten til en svingom.
  1. Det blir annonsert på vanlig måte i Glåmdalen og sekretærs facebook.
  2. Styret møter kl. 16.15 for pynting og andre forberedelser.
  3. Leder bestiller blomst til ordfører og Anne henter blomstene.
  4. Kirkenær står for kaker, men det bestilles ei kringle i tillegg.

Sak 2. Forberede årsmøtet 25. februar.

Sak 3. Turtilbud sommeren 2020.

Nestleder informerte om diverse turforslag og muligheter for turer.  Han har arbeidet spesielt med tur til Telemark i tiden 23/7 – 26/7 med innbakt Vemork museum og tur på kanalen. Berg Skysstasjon har kommet med tilbud for komplett pakke for i underkant av 6.000 kr.

 

Han nevnte også at det var interesse for «Drømmen om Elin»

Sak 4. Innkomne skriv.

Leder refererte forskjellige innkomne skriv, hvor det kan nevnes 2 som har interesse for oss.  Temadag Hurtigruten i tiden 01.04. - 31/12 2020 med opptil 30% rabatt. (Se vedlegg)

Leder refererte også skriv om at fram til fylkesårsmøtet i 2021 vil det fortsatt være Hedmark Fylkesforening og Opland Fylkesforening.

 

Grue Pensjonistforening, 21. januar 2020

 

 

Leif Bjørklund

fung. sekretær

0 resultater