Forbundsleder Jan Davidsen og eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug.

Møte med Sylvi Listhaug

Pensjonistforbundet møtte eldre- og folkehelseministeren for å samtale om felles satsninger og utfordringer.

Møtet fant sted hos Helse- og omsorgsdepartementet 11. november. Forbundsleder Jan Davidsen tok opp flere saker, bl.a.:

  • Oppfølging av reformen Leve hele livet
  • Kvalitet i eldreomsorgen
  • Rollefordeling mellom det fremtidige eldreombudet og andre ombud
  • Forventninger til Rådet for et aldersvennlig samfunn
  • Forebyggende tiltak og folkehelse
  • Behov for opplæring i velferdsteknologi
  • Ansvar for opplæring av eldrerådene

Hensikten med møtet var å løfte fram ulike seniorpolitiske utfordringer og finne områder der departementet og Pensjonistforbundet kan samarbeide om felles mål.

0 resultater