Styremøte på Grue Service 22. oktober 2019

Høsten har tatt taket.  Jeg har samlet løv i dag, men det er mye igjen.  Uansett var det styremøte i dag også, og det betyr at det om ei uke er hyggetreff i foreningen vår.  Her kommer referat fra styremøte slik det pleier:

Styremøte ble holdt på Grue Service tirsdag 22. oktober 2019.

Til stede var Knut Lilleåsen, Bjørn Seigerud, Johnny Eriksen, Anne Sundt, Liv Rolsdorph og Leif Bjørklund.

 

Sak 1.  Hyggetreff tirsdag 29. oktober:

  1. Kveldens innhold:

Allsang, Trim, Styreinfo, Quiz, Kåseri av Knut Magne Ellingsen. Bevertning og dans til Torsteins.

  1. Vestsiden har med kaker i tillegg til det vi har igjen fra forrige treff.  I tillegg bestiller Knut 2 kringler fra Pleiehjemmet.
  2. Styret møter kl. 16.15 til forberedelser.
  3. Anne henter blomster til bordpynten.
  4. Leif tar seg av billettsalget.
  5. Bjørn har ansvaret for utlodningen.

Sak 2.  Økonomisk oversikt.

Vi hadde mottatt okonomisk oversikt fra kasserer.  Denne viser at foreningen har hatt god virksomhet hittil dette året, noe som gjør at vi kan holde lav pris på julebordet 3. desember.

3.  Innslag på treffene kommende år.

Leder oppfordret til innspill til underholdning kommende år idet han snart setter opp planen for 1. halvår 2020.  Knut bestiller ut fra de tilbudene som har kommet, bl. a. Roar Engelberg, og styret gir Knut forslag til andre som måtte dukke opp.

 

Sak 4.  Julebord 3. desember.

Detaljplanlegging for julebordet skjer på styremøte 26.november . De foreløpige oppgavene er fordelt slik:

  1. Leif setter inn annonse i Glåmdalen 11. november om julebordet. Det er bindende påmelding innen torsdag 21. november til Bjørn Seigerud på tlf. 90044914. Prisen er kr. 300,- for medlemmer og kr. 350,- for ikke medlemmer.
  2. Johnny bestiller maten hos Harbossen.
  3. Bjørn tar påmeldingene.

Sak 5.  Kopper og asjetter ved serveringen.

Etter henvendelse fra kjøkkenbetjeningen om man burde gå over til den gamle ordningen med at alle tok med kopper og asjetter, ble dette diskutert i styret.  Vi kom fram til at dette bør tas opp på første hyggetreffet, men at vi på første hyggetreffet går over til pappkrus til vanndrikking for å spare oppvask.

 

Sak 6.  Innkomne skriv.

Det hadde kommet tilbud om diverse opptredener.  Den ene: «Drømmen om Elin « legges med som vedlegg slik at dere kan vurdere om det er interessant.

 

Sak 7.  Eventuelt.

Knut hadde mottatt forespørsel fra Anne Grethe Bråten om Pensjonistforeningen kunne sette opp plakater om kinoforestillingene mot betaling – hver 14. dag.  Styret finner ikke at dette er et oppdrag for styret, men legger det fram på første hyggetreffet i håp om at noen i salen melder seg til oppdraget. Bjørn setter opp plakatene i morgen.

 

 

Grue Pensjonistforening, 22. oktober 2019

Leif Magne Bjørklund

Fung.sek.

0 resultater