Fra venstre leder av Pensjonistforbundets helse- og sosialutvalg, Wenche Karin Malmedal, rådgiver i helsesaker i forbundet, Anne Hanshus og Turid Windjusveen fra Matgledekorpset hos fylkesmannen i Innlandet. (Foto: Trond H. Nedrebø)

År til livet og liv til årene

Årets helsekonferanse i regi av Pensjonistforbundet kan sammenfattes i livsbalanse som skaper trivsel hvor glede og spontanitet er like viktig som orden og disiplin.

Drøyt 60 tillitsvalgte fra hele landet satte hverandre i stevne på Gardermoen 15. oktober. Dyktige forelesere delte velvillig kunnskap, tips og erfaringer med tillitsvalgte, som nå får en viktig oppgave i å bidra til å gjennomføre Solberg-regjeringens kvalitetsreform «Leve hele livet». Reformen er basert på en rekke innspill fra kommune-Norge. 2019 har vært viet kartlegging av utfordringer i kommunene. Nå kommer år hvor reformen skal rulles ut.

Bo hjemme

- Å kunne bo hjemme hele livet er en viktig del av å leve hele livet. Derfor er boligpolitikk ett av Pensjonistforbundets viktigste kampsaker, og at det fortsatt bevilges nok penger til blant annet heis, sa forbundsleder Jan Davidsen da han ønsket velkommen til konferansen.

Wencke Karin Malmedal, leder av Pensjonistforbundet helse- og sosialutvalg, foreslo en egen «Robek-liste» for kommuner som ikke leverte tjenester i henhold til kvalitetskravene i eldreomsorgen.

Thorstein Ouren fra Helsedirektoratet hadde livskvalitet som gjennomgangstema i sitt foredrag om å leve hele livet i et trygt samfunn. Han pekte blant annet på god helse som nøkkelen til å kunne utsette eller redusere behovet for omsorgstjenester lengst mulig.

- Å beholde god helse lenge, er en forutsetning for flere gode leveår hvor den enkelte har god livskvalitet og mestrer eget liv. Samtidig må eldre få den helsehjelpen de trenger når de har behov for den, mente Ouren.

Viktige måltid

- For mange eldre er måltidene dagens høydepunkt. Det er viktig å se sammenhengen mellom innkjøp av mat, kosthold og matglede, sa «korpsdirigent» Turid Windjusveen Olsen på vegne av Matgledekorpset i Innlandet.

Korpset gir veiledning, råd og inspirasjon til institusjoner for å forbedre mattilbudet til eldre og øke måltidsgleden og trivselen blant beboere på sykehjem. Matgledekorpset bidrar til mer bevissthet rundt maten og måltidets betydning for eldre menneskers helse og trivsel. Det er derfor fokus på hygge og trivsel rundt måltider, brukerinvolvering og bevissthet rundt valg av råvarer og retter, kosthold og ernæring, samt måltider og mellommåltider.

- Mat er medisin. Vi er opptatt av at mer mat skal lages fra bunnen av og at matsvinnet må redusere, sa Olsen.

Bedre stilt

Seniorrådgiver Steinar Barstad ved Senter for omsorgsforskning hos NTNU Gjøvik tok for seg demografi og omsorg i sitt foredrag.

- Utfordringene er store nok som de er, men vi behøver ikke svartmale dem. Som nasjon er vi bedre stilt enn land vi kan sammenligne oss med. Omsorgen er en utgiftspost til inntekts ervervelse, for den løser viktige samfunnsoppgaver, skaper sysselsetting og påvirker samfunnsøkonomien vår positivt, mente Barstad.

Under helsekonferansen var det også foredrag ved Eva Vaagland fra Skadeforebyggende forum, Torstein Syversen fra Husbanken, Tobba Sudmann fra Høgskolen Vestlandet, Geir Evensen fra Fylkesmannen i Agder, Solveig Nordkvist fra Songdalen Pensjonistforening, Hilde Thorkildsen fra Nittedal kommune, Helga Katharina Haug fra Helsedirektoratet og Barbro Hatlevoll fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Enkelte kritiske røster hevdet på helsekonferansen at det har vært utfordrende for kommunene å finne tid til kartleggingen i et år hvor kommunereform og kommunevalg har hatt oppmerksomhet.

0 resultater