Et aldersvennlig samfunn

Stor oppslutning om konferansen "Et aldervennlig samfunn"

 Arrangement på Tyrifjord Turisthotell 6. - 7. november 2019

Pensjonistforbundet Buskerud arrangerte den år årlige Konferanse om Folkehelse og Kultur for Eldre med tema Aldersvennlige samfunn 6. - 7. november 2019.  Det var ca. 70 deltagere fordelt over to dager fra Eldrerådene i Kommunene i Buskerud og fra de lokale Pensjonistforeningene.  Tema for dagen var Aldersvennlige samfunn og temaene var blant annet Region Viken, GPS i demensomsorgen med besøk fra Røde Kors som fortalte om hvordan det er å lete etter en som har gått seg bort.  Vi hadde en flott seanse med Lisbeth Bakken og Nadine Mielke om Leve hele livet hvor vi også fikk trent på bruk av mobiltelefonen som mentometer med spørsmål om hva deltagerne mente var viktigst i reformen.  Presentasjonene ligger vedlagt. Saken oppdateres med flere presentasjoner etterhvert.

 

0 resultater