Kristiansund Pensjonistforening, her representert ved Bengt Eriksson (til venstre) og Geir Gjengsbø , er aktivt med i «Sterk og stødig»-arbeidet i Kristiansund kommune.

Får menn med på trim

Forventet levealder i Kristiansund er to år lavere enn i Molde. Det vil kommunen sammen med lag og organisasjoner gjøre noe med.

I perioden 2015-2018 hadde Kristiansund prosjektet «Sterk og stødig», med røtter i et fagutviklingsprosjekt i Trondheim kommune tidlig på 2000-tallet. Erfaringene fra dette prosjektet resulterte i treningsgrupper for eldre, hvor det ble satt fokus på styrke- og balansetrening. Målet var å forebygge fall hos eldre gjennom et lavterskeltilbud, hvor fysioterapeuter i kommunen lærer opp frivillige til å lede gruppene.

 

Inspirert av egne erfaringer fra «Sterk og stødig»-prosjektet ble det første kurset for å utdanne egne instruktører gjennomført i mai 2018. Nytt kurs ble holdt våren 2019. Totalt er det nå 11 godkjente instruktører.

Interessen for å være med i treningsgruppene har vært svært god.

- Om lag 150 «sterk og stødig»-deltakere er med hver uke på de ulike treningsgruppene som er opprettet i bydelene i Kristiansund og på tettsteder i kommunen. Stadig flere kommer til.  Vi skryter og sier vi er unik fordi vi har klart å få til egne herregrupper. Dette er et forsømt område i flere kommuner. Menn er tyngre å få i gang med felles gruppeaktivitet når de ikke har noe forhold til trening eller organisert trening, forteller en stolt Anne Cathrine Grav Olsen, frisklivskoordinator, Friskliv og Mestring, i Kristiansund kommune.

 

Kristiansund har satset på et nært og tett samarbeid med de frivillige i kommunen for å rekruttere instruktører. Blant annet er Pensjonistforbundet, småbåtlag og idrettslag aktivt med.

- Det legges opp til fast opplæring av instruktører to ganger i året. Opplæringen går over tre dager og omfatter i tillegg førstehjelpskurs før de frivillige er utlært. Kristiansund kommune dekker deltageravgiften til egne innbyggere. Deltagerne betaler riktignok en lav avgift, som dekker kaffekosen etter treningsøktene. Dette har vært en suksessfaktor for å få folk til å delta, sier Grav Olsen.

Entusiasmen og interessen i kommunen for denne satsingen er veldig positiv, og organisasjoner stiller treningslokaler gratis til disposisjon for treningsgruppene.

 

Som instruktør får du ansvar for å drifte ei forebyggende treningsgruppe for seniorer en time i uka, enten alene eller sammen med noen andre. Alle «sterk og stødig»-instruktørene får regelmessig oppfølging og veiledning av fysioterapeut, samt at det arrangeres faglige samlinger to ganger hvert år.

Det stilles ingen krav til forkunnskaper for å bli instruktør. Du må være motivert og ha mulighet til å sette av nødvendig tid til gjennomføring.

- «Sterk og stødig» er en nasjonal modell for treningsgrupper for seniorer og er et ledd i vår satsing på forebyggende helsearbeid, forteller frisklivskoordinator Anne-Cathrine Grav-Olsen.

 

Markedsføring er viktig for å lykkes i satsingen for bedre folkehelse i kommunen, og Kristiansund tar sitt ansvar som regionsenter. Representanter for Kristiansund er ofte ute hos interesserte kommuner og forteller om sin satsing på og erfaringer med «Sterk og stødig»..

-  Vi har blant annet utviklet den digitale plattformen Friskus, hvor alle med nettilgang kan finne nyttig informasjon om frivillighet, aktivitet og livsglede, sier Grav Olsen.

Bengt Eriksson er en av dem som er sterkt involvert i «Sterk og stødig»-arbeidet i Kristiansund. Han er instruktør og samtidig leder av Kristiansund Pensjonistforening, som har nærmere 400 medlemmer og et tett samarbeid med kommunen..

- Dette er helt nødvendig! Vi får flere og flere pensjonister, og det er viktig å holde folk i aktivitet. Dessuten er dette også et kjempefint sosialt tiltak. Det er ikke nok bare å gå på tur. Bruker du en times tid på «Sterk og stødig», er du mye mer robust til å takle utfordringer i hverdagen, sier Bengt Eriksson.

 

I Nordlandet Idrettslags lokaler samles opp mot 20 godt voksne menn til ukentlig trening, under humoristisk og myndig ledelse av Bengt Eriksson. Stemningen i treningsgruppa er god og replikkene sitter løst. Etter cirka en times variert trening er det samling rundt langbordet, med kruttsterk kaffe, søtkake og munter prat.

- Det er mye enklere å få menn til å bli med på fysisk aktivitet når vi har en ren herregruppe. Den sosiale delen er minst like viktig som selve treningen. For mange er dette ukas høydepunkt. De som har vært med i gruppa en god stund, kan vise til betydelig fremgang i kondisjon og styrke. Det motiverer og livskvaliteten øker, fastslår Bengt Eriksson.

Oppgaven som instruktør og leder av pensjonistforeningen griper inn i hverandre.

- Vi skal sørge for at flest mulig kan klare seg lengst mulig. Det er også viktig for kommunen å redusere behovet for helse- og omsorgstjenester, sier Bengt Eriksson.

0 resultater