Helseutvalget i Pensjonistforbundet Trøndelag: 
Berit Kapelrud (leder), Toril Indergård og Tor Lånkan. Eystein Stordal er også medlem i Helseutvalget, men kunne ikke delta.

Befaring ved Betania Malvik

Helseutvalget ble tatt imot av direktør Ingfrid Eggen Skogrand. Hun ga en orientering om institusjonen, med særlig vekt på hospice-delen, som er en ny virksomhet. Hospice er en spesialisert tjeneste til mennesker i livets aller siste fase.

Utvalgets inntrykk er at Betania Malvik har etablert en virksomhet på dette nye området som er etterspurt, og som hviler på et solid faglig fundament. Det er utvalgets oppfatning at de pasienter som ønsker seg dit, må kunne tilbys opphold så fort det lar seg praktisk gjøre.

Oppholdet ved hospicet innebærer en kommunal betaling på kr 1 800 pr liggedøgn. Helseutvalget mener at dersom en pasient velger opphold ved hospice, så skal dette medføre at hjemkommunen får automatisk betalingsplikt for sin andel.

Betania Malvik har i tillegg tilbud innen arbeidsrettet rehabilitering, og institusjonen leverer mat til en rekke mottakere. Inntil nylig hadde Betania Malvik også et stort oppdrag innen spesialisert rehabilitering, men dette oppdraget mistet institusjonen i en anbudskonkurranse.

Helseutvalget fikk en varm velkomst og en god dialog med leder og avdelingssykepleier. Vi har respekt for arbeidet som blir gjort ved institusjonen, og mener at Betania Malvik er en god plass å få være på den dagen man skulle ha behov for det.

0 resultater