Det er vakkert i Tolga, ikke minst i Vingelen.

Turer, samhandlingsreform og øyesykdommer i Tolga

Tolga pensjonistforening har bredde i aktivitetene og et fyldig årsprogram. Her kan du lese utdrag av årsberetningen for 2012.

Ved årsskiftet hade Tolga pensjonistforening 144 medlemmer, av disse var 19 kollektive medlemmer via sine yrkesorganisasjoner. Oppslutningen på møtene har vært god  med mellom 40 og 60. Det har vært ni medlemsmøter foruten julebord.

I mai ble det arrangert blomsterlotteri. Foreningen var medarrangør av Verdens aktivitetsdag 10.mai sammen med eldrerådet og frivilligsentralen. Arrangementet startet ved omsorgstunet og ble åpnet av ordfører Ragnhild Aashaug. Der ble det servert saft, og det ble en hyggelig stund for beboere og frammøtte. Etterpå fortsatte vi i Sætershallen hvor det møtte over 70 personer. Det ble servert pølse og lompe, samt kaffe og kaker. Flott underholdning med sang og musikk ved våre faste musikanter.

Eldredagen ble arrangert på Malmplassen sammen med eldrerådet 1.oktober. Det ble servert middag, kaffe og kaker, og 70 deltok. Pensjonistforeningen er også medarrangør av juletrefesten 4.juledag.

Det er gitt blomster til sykehjem og omsorgstunet til jul. Det ble gitt en påskjønnelse til våre trofaste musikere og sangere. Vi husker også på våre medlemmer som er 90 og 95 år. Vi ga 200 kroner til sommerlotteriet til Frivilligsentralen og 4.050 kroner til Gunvor Westgaards prosjekt Hogar Norme i Paraguay. Der drives en institusjon for psykisk utviklingshemmede.

Oddbjørg og Aud representerte ved fylkesårsmøtet. Oddbjørg og Sigrun deltok på ledersamling i fylkesforeningen, samt at Oddbjørg, Ola og Magne deltok på regional samling på Tynset for kassere. Ola og Oddbjørg deltok også i Vang på et seminar med Pensjonistforbundet.
Oddbjørg møtte på Os pensjonistforenings 40-årsjubileumsfeiring. I tillegg møtte Oddbjørg på årsmøtet i frivilligsentralen. og Aud møtte samme sted i anledning ny organisasjonsform.

Den 22.juni hadde vi en hyggelig busstur til Gjevilvasshytta hvor det ble servert rømmegrøt og spekemat. Billaget førte oss trygt fram på smale veier og broer. Det var 36 påmeldte til turen.
Dagene 2.-5.september var vi sammen med Os Pensjonistforening på tur med Hurtigruta. Med buss til Trondheim gikk vi ombord i MS Finmarken. Turen gikk til Bergen hvor det var sightseeing med buss. Dessverre var det tåke og regn slik at utsiktene ble hindret av dette. Fra Bergen gikk turen tilbake mot Trondheim, med en flott tur innom Geiranger i stille vær. Turen tilbake gikk litt gyngende i storm, men vi sov oss gjennom natten tilbake til Trondheim hvor bussen ventet på oss og fraktet oss trygt hjem. Det var 22 med fra Tolga og 17 fra Os.

Medlemsmøtene i 2012 har inneholdt mange og spennende og opplysende temaer, og vi nevner dem her:
Samhandlingsreformen, osteopati, opplesing, humor i hverdagen, optiker og øyesykdommer, stedsnavn i Tolga, trafikkregler og adferd i trafikken, lovet som misjonær i Paraguay, gamle postkort fra Tolga og elevbedriften "Vaktmestertjeneste".

Styret takker i årsmeldingen Malmplassen som velvillig stiller lokaler til medlemsmøtene. Også musikerne Eivind, Arne, Knut, Jens og Jon P. takkes for at de stiller opp til glede for medlemmene.

0 resultater