Ikke glem å fornye ditt førerkort!

Ikke glem å fornye ditt førerkort!
Fra juni 2019 er reglene for fornyelse av førerkort endret slik at man normalt ikke trenger å ha legeattest for å kunne kjøre vanlig personbil før man er 80 år
 

Ønsker du å fortsette kjøring etter fylte 80 år, må du gjennomgå en helseundersøkelse hos fastlegen din eller annen lege. Gyldigheten på nytt førerkort settes ut i fra helseattesten.
Er helsen god, vil legen gi deg en helseattest med gyldighet inntil tre år.Les mer på denne linken:

 

0 resultater