Spekemat, rømme og  skjørost!

Mai-møtet 2019

med musikk, møte og mat

Vi startet  som vi pleier når vi har underholdning  på møtet  - i  amfi.  Vi hadde besøk av Olav Bjørge fra  Rena   (?)   og  vokalist.   Mye , mer enn  halvannen time,  med god sang og musikk - av veeldig  sangglade  musikere med gitar og  elektronikk.  Så  inntok vi  plass ved fint dekket bord  -   nå  for  møtesaker.  Av ulike årsaker  var vi mange - noe over seksti medlemmer  tok sete.  Styret måtte  inn med ekstra bord,  Jo mente det var ny rekord i  frammøte.  Sigmund  tok de  sedvanlige referater, og Jo  utdypet  gjeldende saker. Mye av det dreier seg om sommerens  buss- utflukter, og litt om høstens program. For å ta det siste først, på augustmøtet, dagmøtet den 27. august får vi besøk av Liv i luken, Liv Simensen fra  Trysil og Østlendingens spalter.  Det gler vi oss til !

Ellers  er  nå  Hit og Dit-turen til Snøheim  den 6. august så godt som fulltegnet med 44 påmeldte.  Så håper vi på pent vær  på  turen.  Prøver å legge ut programmet nederst på siden .

Verre er det med  4-dagers  13.-16. juni til  fagre Trøndelag, men   turoperatøren vil  gjerne kjøre oss som planlagt, og med to hundre pr pers i tillegg lar det seg visst gjøre. Turen er  bankers pr nå med 21 påmeldte.

Jo refererte  aksjon  for øket pensjon, satt i gang av Harald Olimb, med busstur til Stortinget  torsdag 6. juni.  Gratis buss fra Elverum med påmelding til Jo eller Sigmund. Se forøvrig  Pensjonistforbundet.no for utfyllende tekst.

Det arrangeres igjen hjertestarter-kurs i Storstua  12. juni, det er sikkert i Blodstrupmoens regi, og Langdalen er kontaktmann hvis noen er interessert - og det håper vi .

Dagens vokalist spiller nok på flere strenger, hun hadde med invitasjon til HLF - hørselsforeningen i Åmot  sitt 30årsjubileum  fredag den 14. juni kl. 1700. Vi prøver å legge ut invitten  i sin helhet, se   under - åpne HLF.

Intet møte uten  lotteri - vi  er alle  litt spillere!   etter utsolgt  ble trekningen som sedvanlig- noen happy og vi andre trøster oss med at det kommer møter senere!

Grete N fikk napp i vottene,  Magne E i skjærfjøla, og Arne Holen (nok en snekker!) fikk sitt første napp i Kai-skapet!

Nok et medlem av de sentralpåmeldte var med idag, det varTorill Evensen som ble presentert og ønsket velkommen til oss.

Vår trubadur Ragnhild har sagt fra seg spillingen - var heller ikke med idag. Savnet ble ikke merkbart  da vi hadde innleid musikk, men sangbøkene våre  fikk ligge i ro idag.

Avsluttet som  vanlig med broderring.

0 resultater