Det var en lydhør forsamling på vårt møte og de følte at de hadde fått mye kunnskap om et stort politisk tema i tiden.

-For hver kabel til utlandet får vi økte strømpriser her hjemme, uttalte Hogne Hongset , bl.a. på vårt medlemsmøte.

Hogne Hongset dro historien fra Laugestol Brug i Skien, som var første kraftverk som solgte strøm til forbrukere. Her var tidligere statsminister, Gunnar Knudsen en av grunnleggerne som bidro til etablering av «hjemfallsretten».  Også den gang viste utenlandske kapitalkrefter stor interesse for eierskap i norske vassdrag og kraftverk.

Forfatter og organisasjonsmannen, Hogne Hongset  hadde tatt turen til  Kleppestø i Askøy kommune for å innlede om «Energipolitikk-Utenlandskabler-Klima-Miljø-, med skråblikk på historien bak».

 

-Målet for norske politikere var i all hovedsak fram til 1989 å sørge for strøm til folket uten profitt, men til kostpris. Denne politiske holdningen var grunnlaget for industrivekst, oppbygging av velferdsstaten, samt høy sysselsetting i etterkrigsårene.

Ny energilov var på trappene da Gro Harlem Brundtland satt som statsminister 1986 til 1989 og hennes politikk var å videreføre selvkostprinsippet.

Høyremannen Jan P. Syse var Gro Harlem Brundtlandsetterfølger som statsminister. Han ville ha en annen energilov som slapp markedskreftene inn i norsk kraftproduksjon. Nå ble strømkraft en handelsvare på linje med «chips og hotdog»og ikke lenger en samfunnsoppgave for folket og industrien.

Vi har et politisk landskap som ser det som mer viktig å selge kraften til Europa enn å sørge for gode og fornybare leveranser til eget folk.

Begrunnelsen er et tydelig ønske om et høyere prisnivå på strøm i Norge, på nivå med EUs.

 

Hogne Hongset var tydelig i sin dokumentasjon på at for hver kabel til utlandet får vi økte strømpriser her hjemme. Likeledes var han klar på at så lenge myten består om Norge som «Europabatteriet», vil våre politikere sannsynligvis ikke stoppe en eneste utenlandskabel.

Hogne Hongset viste også et kart over hvor i Europa det var mest gunstig med vindkraft. Det var absolutt ikke i Norge, men i Tyskebukten, rundt Danmark, sørvest Finland og kysten av Baltikum.

Det norske fastland er ikke spesielt godt egnet.

Bayern har vedtatt forskrifter som anviser at avstand i alle retninger fra bebyggelse til nærmeste vindturbin skal være 10 ganger turbinens høyde. Det betyr i praksis at i dette området kommer det ingen vindturbiner.

Plagsom infralyd fra vindturbiner og fugledød ble også belyst på møtet.

Det var en lydhør forsamling på vårt møte og de følte at de hadde fått mye kunnskap om et stort politisk tema i tiden.

Vi oppfordrer andre lag i Pensjonistforbundet til å oppleve et slikt møte med Hogne Hongset.

 

Pensjonistforbundet Askøy

0 resultater