Eldre- og Folkehelseminister Åse Michaelsen

Eldre - og Folkehelseministeren gjestet Vålertunet

Ministeren ønsket seg før påske å besøke Vålertunet før hun drog til Grue

Ministeren gjennomførte et en times besøk og rakk da å få informasjon om hvordan Vålertunet  fungerte, videre utbyggingsplaner og ellers om eldreomsorgen i Våler. Hun snakket om regjeringens Leve hele livet og satsningen på få fram de eldres kompetanse og kapasitet. Hun ønsket å lære av de gode prosjektene i Norge og ville derfor hente impulser like gjerne fra de små kommunene som de store.

Metatekst

0 resultater