God Påske til dere alle

Årsmøtet på Tyrifjord 6. - 7. mars 2019

83 deltagere møtte opp på Årsmøtet vårt på Tyrifjord Hotell

Det var rekordstort oppmøte på vår 2 dagers samling på Tyrifjord hotell.  Vi fikk besøk av Helga Hjetland fra Pensjonistforbundet og Torill Boye Hansen fra Statens vegvesen på dag 1.   På dag 2 fikk vi en oppdatering Pasient og Brukerombudet i Buskerud Anne-Lene E. Arnesen samt beøk fra Pårørendealliansen v/Anita Vatland som skannket om Riksrevisjonens undersøkelse oav tilgjengelighet og kvalitet i eldreomsorgen.  "Leve hele livet" Meld.St. nr. 15 var tema for gruppearbeid.  Presentasjoner samt resultat fra Gruppearbeid er vedlagt samt protokoll fra årsmøtet

0 resultater