Aprilmøte med søstrene Hem

Hans Børli er favoritten!

Vi lar oss begeistre av Solveig, Torbjørg og Astrid

Dagens dato, 9. april  hadde nok påvirket valg av  suksessangen I natt jag drømte  innimellem de mange  av Hans Børlis gode dikt.  Fint framført og nok  både arrangert og tonesatt av    Solveig.  Ellers fikk vi og både Prøysen og Edelweis og mere til.  Og denne gang er vi  nok enig med Jo i at jo - vi vil  gjerne ha  mere  Hem!

Som sedvanlig etter  konserter i  amfi   fant vi våre plasser ved pent dekkede bord. Vi har etter  noe  flytting  gjennem lang tid - funnet oss vel tilrette i Storstua.  Og  styret  legger godt tilrette, med  god hjelp av   Jørund  og co.  Ragnhild overtok det musikalske - nå med både klaver og trekkspill.

Vi fikk  av Sigmund  nok ei  historie fra den gule bok,  og  referater  fra  marsmøtet og  siste styremøte.  Deriblant  ble referert skriv fra vårt styre  til  våre  helse-institusjoner,  med kritikk over manglende  deltakelse i   Pensjonistforeningens  fag-foredrag  på  høyt nivå.  Dennegang  marsmøtets  foredrag om  tann- og munnhelse blant eldre og syke,  framført av  professor  Kirsten Solemdal ved UiT.

Jo hadde glede av å kunne ønske velkommen til tre av  våre nye medlemmer, det er Olav Trondsen,    Britt Rønningen og     Ingveig  Furer   , alle blandt de direkte-tilsluttede medlemmer som er overført til oss. Velkommen!

Jo refererte til Pensjonistforbundets nyeste  kontakttiltak;  nyhetsbrev som ligger  i postkassen på nett og er rettet mot hver og en av oss sin e-postadresse. Her ligger bl.a. linker (blå skrift) til  kommunikasjon med  Pf (Pensjonistforbundet) og andre ting, f.eks. kampanjen for  kjøkken tilbake til sykehjemmene.

  Dette er og god trening i å jobbe på nettet

Terje fikk anledning til å orientere om vår hjemmeside  med minireferater - hvordan få de opp. Gjentar;  gå til Pensjonistforbundet finn Hedmark, videre lokallag  i rød liste finn Stor-Elvdal,  velg hvilke "artikkel" du vil se, trykk på bildeteksten  (understreket) og referatet  vil åpenbare seg.  Tidligere  artikler (referater)  ligger i liste  lenger ned. God jakt! 

Etter en god kopp kaffe og  antall deilige smørbrød - rene juletrefesten! -  ble det salg av årer og  trekking av  masse gevinster. Som vanlig fikk noen flere gevinster - og noen  fikk ingen!  Ole Harry hadde laget ny skjærfjøl, dette er ingen vanlig skjærfjøl men et kunstverk i furu fra bygda. Napp i den fikk Halvor (snekkerlærer!)   Napp i Stor-Elvdalsvottene fikk Ragnhild Tremoen, og i Kai-skapet  Håvard Tremoen.  I skapet, som må vinnes 3 ganger har Randi Øien , Marit Dalsegg og Ingolf Grinaker 2 napp  vær. Så dette re spennenda.  Vi avsluttet  som vanlig med broderring.

      

 

 

0 resultater