Mellvin Steinsvoll

Tennene er på vei til å bli en del av kroppen

Gode tenner er viktig for folks helse

Gode tenner er viktig for folks helse, livsstandard og psyke og ved god behandling, kan både livsmot og velvære opprettholdes.
Pensjonistforbundet har i lengre tid, arbeidet sterkt for å få et flertall på Stortinget med på å innrette refusjonsordning ved behandling av tenner på lik linje med annen helsebehandling.
Pensjonistforbundets begrunnelse for dette har vært at tennene som en viktig del av kroppen, må komme under det samme regelverk for refusjon som eksempelvis stortåa.
Kan vi være på vei til en mer rettferdig ordning? Arbeiderpartiet har i sitt landsmøte i forrige uke vedtatt at målsettingen er
å likestille refusjon for tannbehandling med andre helsetjenester og hvis vi gjennom gode samtaler med andre partier kan klare å få flere over på de samme målsettingen, så vil det være håp for en løsning etter valget 2021.
Som representant for pensjonistene, ser jeg at vi fortsatt har en jobb å gjøre før vi kan se målsnoren. Vårt neste trekk i saken, blir slik jeg ser det, å ta dette opp når vi skal ha våre samtaler med kandidatene til kommunestyrevalgene og fylkestingsvalget i september. Det er viktig at vi gjennom gode samtaler på lokalt og regionalt nivå, får forståelse for våre saker før vi spisser budskapet videre inn mot valget 2021. Så langt, vil jeg likevel uttrykke tilfredshet med at våre krav gjennom lang tid på dette området, er i ferd med å flytte seg i riktig retning.  

0 resultater