Møte i mars med munnhelse av Kirsten Solemdal

Munnhelse og ernæring

Og andre aktuelle saker

Vi fikk  et veldig saklig og aktuelt foredrag av tidligere tannlege, nå førsteamanuensis ved UiT, som står for Universitetet i Tromsø.  Foredraget var spekket  med gode opplysninger og råd om hvordan vi best kan ta vare på tennene våre opp i alderdommen. Og om hvor viktig dette er for vår almenne helse.

Etter foredraget  inntok vi igjen våre plasser for videre møteprogram

Sigmund refererte, bl a fra møtet i Fylkesforeningen, som nå heter Fylkesforbundet Innlandet. Se dette på Fylkes- nettsider.

Etter forlydende skal vi, kanskje 27. august, få besøk av  Liv Simensen , journalist i Østlendingen, kjent som morosamme Liv i luken  i samme avis  på lørdager.

Vegvesenets kurs for bilførere 65+  er utsatt til  høsten, de som har meldt seg på blir underrettet.

Vi er og medbedt med LHLs tur til Charlottenberg, den turen går  allerede torsdag 21., så den som ikke har meldt seg på kommer forsent åkke som!

Programmet for turen til Trøndelag ligger og som fil under her .  På den turen er innbetalt turkostnad, kr 6.250  å anse som påmelding. Åpne fil.

6. august går busstur til Hjerkinn - Folldal, med skyttelbuss til Snøheim. Vi tar programmet ved en senere anledning

Anna i ødemarka er oppsatt som uteteater av  Kopparleden  teaterlag i Engerdal. Det er alle dagene fra 8. til 11 august,  på Engerdal Setermuseum. Vi prøver å legge  ut programmet  under her, 2 sider. Egenpåmelding, billettbetaling og transport

Under her ligger og  innmeldingsblanketten vår, med opplysninger og styret i kommende periode, og  programmet videre framover. Med forbehold om endringer.

Ved forespørsel på møtet ble det stemning for å ha julemøtet vårt  på et av  bygdas 

etablisementer.       Ragnhild spilte, og vi sang, og så var det åresalg og trekking av gevinster.  Trekkingen avsluttes som sedvanlig med trekking av de faste gevinstene, Ragnhild G fikk napp i Stor-Elvdalsvottene, Ragnhild Tremoen vant for andre  gang puta, og fikk den da til odel og eie!  Kirsten Schrøder  fikk napp i Kai-skapet, så der er det nå mange som håper!

Neste møte er berammet til 9. april, en dato som gir  oss alle  vonde minner, men som nå er en påminning om hvor godt vi har det her i vår krok av verden

0 resultater