Her har vi organisasjonskomiteen i 2018 sammen med totalt 300 deltagere!

Senioruka på Storefjell Resort Hotell

Velkommen til Senioruka som i år finner sted fra 17. - 20. juni 2019

På vegne av Buskerud Fylkeskommune ved Fylkeseldrerådet og Pensjonistforbundet Buskerud har vi gleden av å invitere alle pensjonister i Buskerud til Senioruka på Storefjell 2019.

Senioruka har som mål å stimulere eldre til økt fysisk aktivitet i hverdagen. I løpet av dagene på Storefjell, i frisk fjelluft og naturskjønne omgivelser, er det et spekter av ulike aktiviteter du kan benytte deg av, som vanntrim, seniordans, yoga, boccia, hesteskokasting og rebusløyper i fjellet. Hensikten med samlingen er at den skal være til inspirasjon både til egenaktivitet, og at pensjonistforeningene og andre lag og foreninger tar erfaringene med seg hjem til egen kommune og starter opp ulike aktiviteter på hjemmebane.  Påmelding innen 1. juni 2019 direkte til Storefjell - telefon  32078500.

0 resultater