Sammen er vi sterke

årsmøte 2019

Årsmøte i Straume Pensjonistforening 11. februar 2019 

24 medlemmer møtte på årsmøtet i år. Lederenåpnet møte med å ønske velkommen og og forsamlingen sang "Din tanke er fri"

Årsmeldingen ble lest og viste at:

Styret i meldingsåret hadde bestått av:

Leder:                      Fredrik Schreier

Nestleder:            Charles Johnsen

Kasserer:               Kristiina Kristoffersen

Sekretær:             Maren Lise Graff

Styremedlem:   Astrid Lockert

Styremedlem:   Else Johnsen

Styremedlem:  Else Sørensen

Vararepresentanter:  Richard Edvardsen, Einar F Johnsen og Halvard Johnsen

Medlemstall.

Medlemstallet ved årskiftet var 48, men økte til 75 fra 1. januar 2019 når direktemedlemmer ble overført. Så er det bare å håpe at noen av disse ønsker å delta på foreningens aktiviteter.

Representasjon:

Fredrik Schreier deltok på årsmøtet i Nordland Pensjonistforenig

Fredrik Schreier og Charles Johnsen, deltok på 50 års-jubileet til Både Sortland og Eidsfjor pensjonistforening.

Vårfest:

18 av våre medlemmer deltoh på Eidsfjord sin vårfest i Storvika.

Julebord:

 Julebordet ble i år lagt til Huset på yttersida Rinstad. Det ble servert god mat og en hyggelig stemning ble det med sang  ledsaget av Almar Martinsen på trekkspill og Maren Lise Graff på gitar.

Etter valgene består styret av følgende:

Leder:                      Charles Johnsen

Nestleder:            Fredrik Schreier

Sekretær:             Maren Lise Graff

Kasserer:              Kristiina Kristoffersen

Styremedlem:  Astrid Lockert

Styremedlem:  Halvard Johnsen

Styremedlem:  Else Sørensen

Vararepresentanter i rekkefølge: Richard Edvardsen, Harald Steffensen, Asbjørg Finnvåg.

Andre valg:

Revisorer: Jorun Nilsen og Gulldis Martinussen med Edith Hansen som vara.

Valgnemd:  Maud Hansen leder, med Else Johnsen og Roald Iversen som medlemmer.

Kjøkkenpersonale:  Jorun Nilsen og Turid Johnsen med Asbjørg Finnvåg som vara.

Utsending til årsmøtet i Pensjonistforbundet i Nordland: Charles Johnsen

 

Etter valgene ble Fredrik Schreier takket for en mangeårig innstas som leder for Straume Pensjonisforening, med en fin gave.

Etter at den offisielle delen var over ble det servert kaffe og kaker.

                           

 

0 resultater