Årsmøte 2019

Tid: 5. – 7. mars 2019 Sted: Lakselv Hotell
Starter med lunsj 5. mars kl. 13:00

SAKLISTE
1. Åpning, registrering m.v.
2. Pasientreiser - informasjon
3. Godkjenning av innkalling og sakliste
4. Valg av 2 dirigenter
5. Forretningsorden
6. Valg av møtesekretær
7. Valg av redaksjonskomite – 3 representanter
8. Valg av tellekorps – 2 representanter
9. Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen.
10. Innkomne saker
a) Alta pensjonistforening. Bytte av ambulanse i Skaidi
b) Kirkenes pensjonistforening. Overføring av den styrende og administrative makta fra finnmarkssykehusene til UNN
c) Kulturutvalg – retningslinjer.
11. Årsberetning for 2018 for fylkesforeningen og helseutvalget
12. Regnskap for 2018
13. Godtgjørelse for tillitsvalgte
14. Informasjon fra Pensjonistforbundet v/Jan Davidsen
15. Aktivitetsplan 2019
16. Budsjett 2019
17. Informasjon fra helseutvalget
18. Redaksjonskomiteen legger frem forslag til vedtak osv
19. Valg

Ønsker årsmøte delegater, æresmedlemmer og gjester velkommen til årsmøtet.

0 resultater