Foto: O P Øverby

Styremøte 6. februar 2019

Vang Pensjonistforening hadde styremøte onsdag 06.02.19 kl.12.00 hos Gerd Rønningen.

Leder Kåre J. Dromsrud kunne ønske velkommen til hele styret.

Vi gikk først igjennom sakslista til årsmøtet 13.02.19.

Her skal vi ha med et punkt om vår handlingsplan for 2019.

Fra PF har vi fått tilsendt kopi av stortingsmelding 15 « leve hele livet».

Vi har fått brev om fastlegeordningen i kommunen med spørsmål som skal besvares innen 1. april. Dette skal vi gjøre i samarbeid med Eldrerådet.

Fra Statens Vegvesen har det kommet brev om at de kan holde gratis kurs for 65+. Vi skal prøve å få Ottosen til å komme på møtet i mars for å informere litt mer om dette.

Pensjonisthjelpa har sendt ut innkalling til årsmøtet sitt 11. mars. Her skal Bjørn representere vår forening.

Skal prøve å få ferdig folderene til årsmøtet.

Må kopiere noen innmeldingsblanketter så vi har noen til møtet nå.

Sekr.

0 resultater