Velferdsteknologikonferanse i Stryn

Pensjonistforbundet Sogn og Fjordane arrangerte Velferdsteknologikonferanse i Stryn den 21.01. Hans Ekornholmen frå Pensjonistforbundet og Marta Strandos frå Utviklingsenteret for omsorgstenester og sjukeheimar i Sogn og Fjordane stod for innhaldet. Vi fekk også omvining i utstyrt opplæringsleiligheit på Stryn vgs. 

Opplæringsleiligheiten Utstyrt baderom

0 resultater