Fra pensjonistforeningens møte på Ottestad ungdomsskole

Dette satser Ottestad på !

Det blir både turer og faglige foredrag i Ottestad pensjonistforening i år.

Ottestad-foreningen har ut fra forbundets eldrepolitiske handlingsplan plukket ut hvilke tiltak som de vil satse på lokalt for sine medlemmer i 2013

* Arrangere møter for de eldre på bo- og servicesenteret
* Besøk og foredrag av optiker
* Foredrag om arv og vergelov
* Arrangere nyttige og interessante møter for medlemmene
* Besøk fra og informasjon fra hjemmesykepleien
* Dagsturer
 

0 resultater