Jeanette Lea Romslo og Harald O. Norman

 Uføre- og pensjonistkonferanse i Stavanger

Pensjonistutvalget i Fagforbundet Rogaland arrangerer i dag og i morgen sin uføre- og pensjonistkonferanse i Stavanger.

Første innleder i dag var professor emeritus Bjarne Jensen. Han mener de negative konsekvensene av at vi stadig blir flere eldre overdrives voldsomt. Han er kritisk til perspektivmeldingen fordi han mener statistikken som benyttes i meldingen gir et skjevt bilde av utviklingen.

Harald O. Norman, generalsekretær i Pensjonistforbundet, var neste innleder. Han snakket om Pensjonistforbundet som en viktig samfunnsaktør som har som mål å øke eldres politiske innflytelse. Pensjonistforbundet krever forhandlingsrett for å gi eldre medinnflytelse og medansvar, og trygdeoppgjørene må til behandling i Stortinget.

Jeanette Lea Romslo, nestleder i Fagforbundet Ungdom, hadde innlegg om Fagforbundet Ungdom sin pågående aksjon "Tannhelse inn i egenandelsordningen". Denne aksjonen støttes fullt ut av Pensjonistforbundet. At utgifter til tannbehandling må inngå i egenandelsordningen er en prioritert sak i Pensjonistforbundets handlingsprogram.

0 resultater