Foto: Ola Aas

Medlemsmøte 14. nov 2018

På medlemsmøtet 14.11.18 var det 134 personer tilstede, og de ble ønsket velkommen av leder Kåre J. Dromsrud som la fram dagens saksliste slik:

1. Åpning med sang på side 14 « De nære ting» og dagens dikt.
2. Protokoll fra forrige møte.
3. Skriv.
4. Informasjon om fysisk fostring for eldre på Espern ved AnMagrittVangen.
5. Kaffe og loddsalg
6. Underholdning ved «Vangsgutta».
7. Eventuelt.
8. Trekning.
9. Avslutning med sang side 64 «La oss leve».

Etter åpningssangen ble diktet «Høst» av Kristine Simonsen lest av sekretær.

Det var ikke mange skriv, men leder refererte litt fra møtene som har vært i høst i regi av fylkesforbundet. Blant annet hvis alle direktemedlemmene som nå får tilbud om å bli med i den nærmeste lokalforening vil vi ende opp med nesten 730 medlemmer. Da oversikten kom var vi 336. Selv om kontingenten vil bli lik er det ikke noe krav om at de melder seg inn hos oss.

Vi har fått takkebrev fra Eldrerådet som leder leste høyt. Dette var for all hjelp som våre medlemmer Bjørn, Berit, Einar og Sissel ga på Eldredagen 1. oktober.

Etter Kaffepausa fikk vi et innlegg om fysisk fostring og viktigheten av dette for å kunne klare seg selv lengst mulig og ha en best mulig alderdom. Det skulle lages en prøvetime for oss etter jul.

Da musikken startet gikk det ikke lenge før mange svingte seg i dansen.

Det ble laget lister over de som var interessert i dataopplæring. Dette vil bli gratis og det er ikke nødvendig å ha eget utstyr til dette. Det var påmelding til julemøtet også i dag. Fristen går ut 1. desember. Prisen er kr. 300,- pr. person.

Under eventuelt fortalte Grethe Veidahl om et møte i rådhuset dagen etter kl. 18.00 om velferdsteknologi.

Før trekningen opplyste Bjørn at styret skulle sørge for gevinster til julemøtet.

Kanskje vi gjør en endring på dette etter årsmøtet.

Sekretær

0 resultater