Konferanse om Folkehelse og Kultur for Eldre

Tyrifjord Turisthotell, 7. - 8. november 2018

En flott og innholdsrik konferanse ble avholdt i samarbeid med Buskerud Fylkeskommune.  Vedlagt er presentasjonene fra konferansen. 

0 resultater