Medlemsmøte i Heddal Pensjonistlag

 Nestleder Tahar Haddad fra Pensjonistforbundet Telemark var på besøk på medlemøte i foreningen den 20.10. Han ble bra mottatt og orienterte om hva forbundet i fylket driver med og fra landsmøte i PF  med handlingsplan for de neste tre årene, om aktiv aldring med ansvar for egen helse.

Saker som også ble tatt opp var politisk innflytelse,minstepensjon,trygg alderdom,velferdsteknologi,tannhelse  og rehabilitering,sykehjemsplasser,aldersdisikrimering i  helsevesenet og bruk av eldreråden i kommunene.

Han orienterte også om fylkesforbundets verveutvalg som ble opprettet i år og hva de er i gang med.

0 resultater