Disse leder foreningen:(fra v.) Hjørdis Standerholen (vara), Ingeborg Haugen (sekr.), Anne G. Nyhus (leder), Aud Karin Ruud (nl.), Eivind Tårneby (vara), Egil Dammen (kass.), Svein Søgård (stm.), Solveig Vermund (valgk.) og Unni Løken (valgk.)

Vallsets møtedager i 2013

Variert underholdning hører med når Vallsetpensjonistene samles. Slik blir det i 2013 også.

Her kan du planlegge din deltakelse på møtene i Vallset pensjonisrforening i 2013:

10.01: Julefest. Ralph og Jan Arne spiller
14.02: Årsmøte. Terje Søhagen spiller
14.03: Arnfinn og Magnhild underholder
11.04: Arnold Eriksfallet m/fl.
08.05: Thor Arnes spiller
13.06: Vårfest på Harasjøen klubbhus, Bjørn Spellemann
08.08: Grillaften med Husorkesteret
12.09: Steinar og Ragnhild spiller og skjemter
10.10: Evald Fredholm underholder
14.11: Bente Engelberg med sang og musikk

Det blir 4-dagers tur i juni. Den går til Morgedal. Og mens vallsetingene først er i Telemark tar de også en sving nedom Drangedal for å besøke Knut Storbukås, bedre kjent som Sputnik !

Vanen tro  blir det julebord i desember og julefest i januar 2014.

0 resultater