Randi Mæhlum Rustad og Willy Rustad sto for underholdningen

Åsbygda pensjonistforening

hadde medlemsmøte på Folkets Hus, Åsbygda den 9. april 2018

Åsbygda pensjonistforening hadde medlemsmøte på Folkets Hus, Åsbygda den 9. april 2018. Leder Randi Sandmoe ønsket 74 medlemmer velkommen.

Likeledes ble kveldens underholdere Randi Marit Mæhlum Rustad og Willy Rustad tatt vel imot. Vi hadde også besøk av Gunvor Ottersen fra Hamar som ga oss en informasjon om framtidas velferdsteknologi. Vi startet kvelden med å synge Blåveispiken sammen.

Innledningsvis refererte leder Randi Sandmoe fra fylkesårsmøtet på Olrud. En av de sakene som opptok fylkesårsmøtet og oss er forslag fra forbundet om navneforandring. En vel så viktig sak er forslaget om en betydelig kontigentøkning.

Så var det orientering om turen på bowling den 12. april. Det er 28 påmeldte, med etterfølgende bespisning på Tingvold.

Dagsturen til Våler 3. mai er det også mange som vil være med på.

Sommeravslutningen i år blir mandag 11. juni, med spekemat fra Romedal Catering.

Kasserer Reidar Bråthen informerte om årets sommertur til Lubeck 19-22 juni.

Der er det fortsatt ledige plasser så meld dere på. Dette blir en opplevelsesrik tur.

Høstturen har i dag 66 påmeldte, den går til Gaustadblikk.

Reidar ba oss også følge med på skattemeldinga, det gjaldt særlig de som har aksjer i

konkursrammede foretak.

Så fikk vi vite at de som ikke greier å betjene betalingsautomaten på legesentrene ikke må godta gebyr på regning. Fastlegepraksiser må derfor akseptere å motta betaling i norske kroner. Dette opplyser helse- og omsorgsminister Bent Høie.

 

Så fikk Gunvor Ottersen ordet for å snakke om velferdsteknologi.

I tiden framover vil det bli flere eldre, store årskull og vi lever lenger. Velferdsteknologi skal øke vår trygghet og sikkerhet. Velferdsteknologi kan gi oss mulighet til å mestre egen hverdag, og bidra til at vi kan bo lenger i egen bolig tross nedsatt funksjonsevne. Dette vil forebygge eller utsette innleggelse i institusjon.

Teknologien vil aldri kunne erstatte menneskelig omsorg, de varme hendene, men være et tillegg. Det er vedtatt at velferdsteknologi skal tas i bruk i omsorgstjenesten og være en del av tjenestetilbudet innen 2020. Prioritert er digitale trygghetsalarmer,

elektroniske dørlåser og elektroniske pilledispensere. Det er også viktig med fysisk aktivitet, gode møteplasser og aktivitetssentre, og sosiale nettverk.

 

Så endelig var det tid for underholdning. Randi trakterte både en-rader og to-rader, og Drevsjøvalsen og en feiende reilender var en fryd å høre på. Det var viser av Vidar Sandbeck, Alf Prøysen og Hans Børli. Hva disse 100 års jubilantene har prestert!

Så fulgte bevertning med, som alltid, nydelige smørbrød og hjembakte kaker. Loddsalg med mange fine gevinster, takk til trofaste givere Gunders og Nærbutikken Åsbygda for gavekort og fruktkurv.

Underholdningen fortsatte etter maten, og en smektende vals lokket de sprekeste ut på dansegulvet. Sangen Tre små kvitveis fikk oss til å undres om vi i det hele tatt får se den i vår. Men alt har en ende, også denne kvelden. Sammen sang vi La oss leve for hverandre.

 

Sekretæren.

0 resultater