Styret i Pensjonistforbundet Hordaland 2018-2019 .  Fra venstre nestleder Vigdis Helene Ravnøy, styremedlemmene Oddrun Vabø,  Sverre Bungum, Oddrun Vabø, Gunvor Riim Opedal, Hans Otto Robberstad, leder Atle Lerøy og b

ÅRSMØTET I PENSJONISTFORBUNDET HORDALAND 13. MARS 2018

Årsmøtet gjenvalgte Vigdis Helene Ravnøy som nestleder i forbundet for 2 nye år.  Nye i styret er Oddrun Vabø fra Lindås og Hans Otto Robberstad, Bømlo som året før var 1. varamedlem til styret.  Leder Atle Lerøy sto ikke på valg.  Alle regionene er nå representert i styret.

Pensjonistforbundet Hordaland avhldt årsmøte 13. mars på Hotel Ørnen i Bergen.  Det var et svært godt besøkt årsmøte og lokalene ble i minste laget.

Fra forbundet sentralt innledet sentralstyremedlem Oddbjørg Morseth om årsmøteforberedelsene og saker til behandling på Landsmøtet 4.-7. juni i  år.  Hordaland skal delta på Landsmøtet med 8 utsendinger.

Mange ønsket ordet, og det var særlig kontingentspørsmålet som opptok årsmøteutsendingene.

Nestleder Vigdis Ravnøy la frem en omfattende Handlingsplan der både styret og foreninger og lag må ta sin del  av arbeidet hvis vi skal lykkes sa hun blant annet i sin innledning.  Planen ble enstemmig vedtatt.

Birger Løtvedt fra Strandebarm - som hadde takket nei til gjenvalg til styret - ble takket av leder Atle Lerøy for mange års  innsats for Pensjonistforbundet,  og han ble utnevnt til æresmedlem i  Hordaland.

 

 

 

0 resultater