- Pensjonistene er gitt et godt alternativt møtested, sier ordfører Espen Andrè Kristiansen

- Åmot har ikke brutt leieavtalen med pensjonistforeningen !

- Vi har ikke tatt fra pensjonistforeningen møtelokalet deres. Foreningen har fått et alternativ som vi nå skal prøve ut og deretter evaluere, sier Åmotordføreren.

Det var i sommer at Rena & omegn pensjonistforening nokså tilfeldig oppdaget at kommunen var i ferd med å bygge om foreningens faste møtelokale i flere år til ungdomsklubb. Foreningen opplevde dette som et uvarslet brudd på den avtale de hadde med kommunen.

- Pensjonistene har fått tilbud om å ha kulturaktivitetene sine i den lille kinosalen og selve møtene i Kafè Åmøte, sier ordfører Espen Andrè Kristiansen.
- Hvor velegnet er et åpent kafèlokale som møterom hvor medlemssaker blir diskutert og organisasjonssaker blir referert, og hvor tilfeldige gjester kan overhøre det som blir sagt ?
- Nå skal foreningen prøve ut dette i tre møter, og så skal vi ha et evalueringsmøte i februar eller mars, sier Kristiansen.
- Har Åmot kommune stått fast ved samarbeidsavtalen med foreningen ?
- Ja, det har vi. Jeg opplever at vi har en god dialog med foreningen. Det var viktigere for oss å lage en ungdomsklubb i de tidligere lokalene enn å reservere rommet til en forening som har ett møte i måneden, avslutter Kristiansen.

 

0 resultater