Nestleder i Nordbygda Pensjonistlag Louise Olaug Matre og varaordfører Torill  Torsvik Størkersen (AP)

ELDREPRISEN I MASFJOREDEN KOMMUNE TILDELT NESTLEDEREN I NORDBYGDA PENSJONISTLAG

På et godt besøkt medlemsmøte i Nordbygda Pensjonistlag mandag 9. oktober ble nestlederen i laget, Louise Olaug Matre tildelt Masfjorden Kommune sin eldrepris for sitt arbeid for eldre i kommunen.  Varaordfører Torill Torsvik Størkersen delte ut prisen, og hun kunne ikke få rost Louise nok for sin innsats for å lette hverdagen for mange eldre i kommunen.  Hun er en av de som ikke  tar nei i sin munn når noen ber om hjelp eller en tjeneste, og prisen kunne ikke blitt delt ut til en bedre prisvinner i år, sa varaordføreren i sin tale til Louise.

Også nestlederen i Pensjonistforbundet Hordaland, Vigdis Ravnøy fikk anledning til å gratulere nestlederen i Nordbygda Pensjonistlag, Louise Matre med prisen.  I begynnelsen av møtet hadde sekretæren i foreningen, Håkon Torsvik redegjort for aktivitetene på eldredagen i Masfjorden kommune, og konkluderte med at Eldrerådet og andre involverte hadde all ære for at dagen ble vellykket og nådde mange av den eldre befolkningen i kommunen.

Vigdis Ravnøy fra Pensjonistforbundet Hordaland var invitert som gjest til møtet, og hun tok for seg den politiske situasjonen og forbundets krav til politikerne etter  valget.  Ravnøy snakket også endel om virksomheten i lag og foreninger, og hun anmodet laget om  sende inn forslag innen 31. oktober for videre behandling i fylket før de ble sendt inn som landsmøteforslag.  

0 resultater