Vellykket møte for direktemedlemmer

Den 25.09.17 ble det arrangert møte for Direktemedlemmene i Østfold på Sarpsborg Scene. Innkallingen ble annonsert i «Pensjonisten» nr. 4 og nr. 5. det ble sendt ut mange e-eposter, brev og ringt til medlemmene fra kontoret. Det var 10 stykk til stede. I tillegg var Rune Bugge Person fra Pensjonistforbundet sentralt, Gerd Skovdahl og Iselin Blakkestad Pensjonistforbundet Østfold til stede. Reidun Andreassen og Kai Øystad fra styret til Pensjonistforbundet Østfold deltok også.

Leder åpnet møte og orienterte om hvorfor dette var et viktig møte. Hun refererte til vedtektens §3 om valgbarhet og fortalte om medlemssituasjonen i Østfold.

Marit og Steinar Gorseth underholdt med fin musikk.

Rune holdt en flott innledning om Pensjonistforbundet og utfordringer vi står ovenfor etter årets stortingsvalg. Han takket også for engasjementet rundt om i fylket under valgkampen. Pensjonsreformen ble det litt snakk rundt. Muligheten for å få en evaluering av hvordan det har gått disse årene, og hvordan det er med Pensjonistforbundet sitt ønske om å få forhandlingsrett.

Det vil bli fokusert på å skolere egne tillitsvalgte i kommunikasjon med stortingsbenken de neste fire årene. Dette vil også kunne brukes på kommune og fylkesplan. Det er veldig viktig at de eldre kommer til og blir hørt disse stedene. Dermed oppfordret også Rune til at man sier ja til å stå på partilistene slik at man kan få flere eldre inn i kommunestyrene og fylkestingene i tillegg til større representasjon på Stortinget ved neste valg.

Avslutningsvis avklarte Rune direktemedlemmenes representasjonsrett. De har på lik måte som lokallagene mulighet til å sende tre personer med representasjonsrett på årsmøtet til Pensjonistforbundet Østfold. I tillegg er det åpent for at de kan ha en representant i styret.

Alle som var til stede ønsker å ha videre kontakt og mulighet til å komme på andre arrangementer i regi av Pensjonistforbundet Østfold. Det er ønskelig å ha faste møter i året for direktemedlemmene.

Leder runnet av møtet med å tilby de som hadde møtt opp 65+ tilbud med kjøretimer før hun takket av for møtet.

 

0 resultater