Møteplan

Roverud pensjonistforening har medlemsmøte andre onsdag hver måned.

Møtene holdes på roverud samfunshus kl. 16.30 - 20.00. Det blir aktuelle foredrag, underholdning,  bevertning og loddsalg. 

Foreningen arrangerer også bussturer til ulike formål.

Eldredagen arrangeres av Roverud pensjonistforening.

0 resultater