Program ledersamling

Pensjonistforbundet Hedmark arrangererer ledersamling på Savalen 2-3. oktober.

Mandag 2.oktober:

 

1130

Frammøte, lunsj

1230

Åpning v/fylkesleder

1240 – 1300

Underholdning Kulturskolen

1300 – 1345

Geir Schjølberg, Sparebank1 Hedmark:

  ”Pensjonisten og det kontantløse samfunnet”

1350 – 1450

Prosjektleder for eldre og seniorer Våler kommune, Marion Engeli:

”Eldrekoordinator,- noe også for din hjemkommune ?”

1450 – 1510

Kaffepause

1510 – 1650

Gruppearbeid

”Saker til landsmøtet”

1650 – 1700

Oppsummering, avslutning for dagen

1830

Middag, sosialt samvær.

 

Tirsdag 3.oktober:

 

0900 – 1000

Eyvind Frilseth:

 ”Aktuelle saker fra forbundet”

1010 – 1045

Trond Nedrebø, redaktør:

«Pensjonisten»

 

1045 – 1115

Kaffepause og utsjekking

1115 – 1215

Åpen post

1215 – 1245  

Fylkessekretær Jo Petter Ydstie:

 Praktisk informasjon til foreningene    

 

Avslutning, lunsj

 

0 resultater