Afrikanske dyr står programmet i Eidskog pensjonistforening

Afrikanske dyr i Eidskog !

Det blir afrikansk start på 2013 i Eidskog pensjonistforening. Senere på året blir det både knytkalas og reservedeler !

"Natur og dyreliv i Afrika" er tittelen på foredraget som Odd Krok holder på foreningens aller første medlemsmøte i 2013. Datoen er 9.januar. Her sørger Anne og Vidar for musikken.

Tradisjonen tro holdes årsmøtet i februar, nærmere bestemt den 13. Musikken på årsmøtet står Egil for.

Og så arrangeres det årlige knytkalaset fredag 22.februar, og hit kommer selveste "Tørrbærsgutta" med sin friske musikk.

Den 13.mars blir en spennende aften i foreningen. Da kommer dr. Ole Jacob Fretheim med foredrag om alskens rerservedeler som sykehusene nå kan utstyre mennesker med. Uten fobindelse til dette foredraget er det "Bæst før" som spiller denne kvelden !

Den 10.april besøker Knut Gustav Woie foreningen, og etterpå spiller Egil.

Maimøtet er viet "Gammel tid" og det er tidligere ordfører Kåre Delviken som holder foredraget. Musikken besørges av "Fiasko".

Avslutningsmøtet før sommeren holdes 12.juni, og Anne/Vidar underholder.

Medlemsmøtene foregår i Eidskog rådhus og starter kl. 1700. Du er velkommen til å besøke oss !

0 resultater