Er det slik Våler-leder Thobru verver de mange nye medlemmene  ?

Eventyrlig medlemsvekst i Våler

Det er intet mindre enn et eventyr at Våler pensjonistforening har hatt en medlemsvekst på imponerende 170 prosent på halvannet år. Nylig kunne medlem nummer 300 noteres. Dermed er Våler nest størst i hele fylket.

Ved starten på 2016 hadde foreningen 111 medlemmer. Til St.Hans i år var dette økt til 301. Det betyr en vekst på 171,2 prosent. Mens de fleste andre foreningene nærmest setter kryss i taket når de kan bokføre 10 nye medlemmer, har verveaksjonen i Våler overgått de mest optimistiske forhåpninger. Foreningsleder Arne Thobru har i 18 måneder på rad rapportert om stadig økende medlemstall.

Utfordret skolekameratene
- Personlig kontakt er det beste ververedskapet, sier Thobru og forteller at han startet med å utfordre gamle skolekamerater til å bli medlemmer. Med humor, saklig informasjon og personlig appell har han fått mange med. Resten av styret har brukt samme medisin. Thobru greide til og med å verve flere av kommunestyrerepresentantene da han troppet opp i en pause i møtet deres. Etter hvert har vervingen virket som ringer i vannet. Når noen forteller sin vennekrets at de har meldt seg inn, kommer det straks nye navn på listene.
- Men selv om 300 er passert, gir vi oss ikke med det, forsikrer Thobru. Egentlig bør alle pensjonister melde seg inn i forbundet vårt slik at vi får enda større tyngde overfor myndighetene, understreker han.
Våler pensjonistforening er nå nest størst i fylket, bare Vang ligger litt foran. Fortsetter den sterke veksten i Våler, kan kanskje Vangs posisjon være truet, sier Thobru som opplyser at foreningen i vinter måtte finne seg større møtelokaler på grunn av den enorme økningen.
Du kan lese mer om Våler pensjonistforening i juninummeret av medlemsbladet Pensjonisten.

0 resultater