Jan Davidsen besøkte årsmøtet i Vest-Agder 

Årsmøte 2017 

Årsmøtet  ble holdt tirsdag 14. mars på Høgtun Kultursenter på Øyslebø i Marnardal kommune. Fra sentralstyret møtte forbundsleder Jan Davidsen. 

Leder i Pensjonistforbundet Vest-Agder Grethe Wathne ønsket velkommen. Hun gav ordet til ordfører i Marnardal Helge Sandåker som ønsket velkommen til Marnardal og gav forsamlingen en orientering om kommunen og berørte blant annet historien om Høgtun.

Det kulturelle innslaget var ved Paul Sveinall. Han gav oss en innføring i eldre musikktradisjon, og underholdt med både sang, fele- og gitarspill og torader.

Årsmelding og regnskap ble lest opp og godkjent.

Jan Davidsen tok i sitt foredrag utgangspunkt i handlingsprogrammet som ble vedtatt på siste landmøte. Nå er vi kommet halvveis i landsmøteperioden, og det er på tide både og se bakover og tenke på neste landmøte i 2018.

Han framhevet at den viktigste saken det arbeides med for tiden er å få tilbake forhandlingsretten i forbindelse med regulering av pensjonen. Han berørte også arbeidet i eldrerådene og viktigheten av arbeidet og opplæring av medlemmene.

Andre tema han var innom var velferdsteknologi, samhandlingsreformen og viktigheten av at eldre deltar i frivillig arbeid.

Etter valgene har styret følgende sammensetning:

 Grethe Wathne, Kristiansand, leder, Ivar Netland, Songdalen, nestleder og styremedlemmene Marit Dahlberg Skogen, Kristiansand, Torgeir Grosås, Lyngdal, Tobias Handeland, Hægebostad, Aslaug Junker, Marnardal. Varamedlemmer til styret er Torgny Aanensen, Kristiansand, Anne Marie Lende, Flekkefjord og Torunn Fidjane, Kristiansand.

 

 

0 resultater