En lydhør forsamling fulgte godt med

Regionalt møte i Narvik, 28. september

Pensjonistforbundet Nordland arrangerte et regionalt møte i Narvik for pensjonsiter og eldre i Ofoten og i Sør-Troms

 

Møtet startet kl 1100.
Pensjonistforbundet var representert ved rådgiver Tone Bye. Fylkesstyret var representert ved styrelederen Ingvald Sørensen, samt at fylkessekretæren deltok.
Alle lokalforeningene i Ofoten var representert. LKAB pensjonistlag stilte med hele 26 medlemmer. Det var også tre deltakere fra Skånland pensjonistforening.  Ballangen eldreråd var representert med hele seks medlemmer. Sju deltakere var ikke tilsluttet noen lokalforening.
Møtet ble innledet av fylkesstyrelederen Ingvald Sørensen, som ønsket møtedeltakerne velkommen til møtet.
Aller først lot vi oss sjarmere av «Jubel», en elevkvartett fra musikklinja ved Solhaugen vgs i Narvik. De underholdt med vakker og gripende sang.
Fylkesstyrelederen var første post på programmet.

Han orienterte om hovedtrekkene i Pensjonistforbundets handlingsprogram og nevnte blant annet gode helse- og omsorgstjenester, kulturtilbud, kommunikasjonstilbud og  spesielt to viktige saker: kravet om å få opprettet eldreombud og om å få tilbake forhandlingsretten. Videre om møteplasser, folkehelsearbeid og den enkeltes ansvar for egen helse. Han stilte også spørsmål om hvorfor så mange pensjonister vegrer seg for å delta i vårt arbeid.  Videre om bruken av ordet "eldrekatastrofe" i forbindelse med at vi blir stadig flere eldre, dette er en negativ framstilling av en gruppe som er en samfunnsressurs.

Neste post i programmet var Tone Byes orientering om velferdsteknologi og om hvordan Pensjonistforbundet engasjerer seg i denne saken. Pensjonistforbundet har i handlingsprogram 2015-2018, pkt 4.4, pekt på velferdsteknologi og hvordan vår foreninger skal arbeide fremover mot dette. 
Tone Bye, er oppvokst på Ankenes (hun er veldig påpasselig med å presisere at hun er IKKE fra Narvik). «Hun kom til sine», og hennes foredraget ble fremført svært entusiastisk.

Hun presiserte ganske tidlig i sitt foredrag at velferdsteknologi skal IKKE erstatte hjemmehjelpens «varme» hender, men skal være et supplement til det som allerede er godt og positivt.
Hun viste til stortingsproporsjoner, -meldinger, NOU-er om temaet. En av konklusjonene er at de enkelte kommuner skal innen 2020 ha etablert velferdsteknologi innenfor helsetjenesten i sin kommune. Det skal da konsentreres om blant annet: - elektronisk dørlås, - GPS, -elektronisk medisindispenser, og – elektronisk trygghetsalarm.
Hun pekte tidlig på sammenhengen mellom trygghet, mestring og aktivitet, og hva dette ville innebære for den enkelte pensjonist.
Hun redegjorde for ulike områder hvor velferdsteknologi kan bidra til å gjøre hverdagen enklere for både de eldre og for helsepersonellet.
Til slutt snakket hun om de etiske utfordringene som kan dukke opp og hvordan disse kan håndteres.

Så besvarte Tone på mange og detaljerte spørsmål fra møtedeltakerne. Engasjementet var stort og Tone ble utfordret på flere områder fra undrende og litt skeptiske pensjonister.
Det ble servert solide smørbrød, rundstykker kaffe, og vafler.

Møtet avsluttet kl 1430.

Vedlegg

0 resultater