Gode medlemmer

Første halvår har vi lagt bak oss, og er allerede i gang med resten av året.

Den siste tiden har vært preget av pensjons- og trygdeoppgjøret som andre år på rad ga oss negativ kjøpekraft. Alle har vel nå sett at lønnsposen ikke er blitt særlig tyngre, og slik situasjonen er i landet er det vel ikke noe annet å vente seg.

Likevel blir vi tapere i forhold til alle andre, som selv om lønnsveksten ikke er stor, beholder de et nivå på høyde med prisstigningen.

Vi ønsker forhandlingsrett på høyde med de andre fire hovedorganisasjonene, og tar derfor sikte på å bli fremtidens femte hovedorganisasjon.

Det krever at medlemsmassen må økes, og det er naturlig når vi er landets desidert største interesseorganisasjon for eldre. Alle må fortelles hva nytten av et medlemskap i Pensjonistforbundet betyr.

På fylkeskontoret arbeider vi for å tilpasse oss utviklingen i Pensjonistforbundet, både til nytte for dere medlemmer og organisasjonen. Nye lokalforeninger i Haugesund og Stavanger er blitt en realitet, men like viktig er det at medlemstallet øker i hele fylket.

Et seminar på Flor & Fjære i september blir starten på prosjektet «Mot Nye Høyder» som skal inspirere og gi innsikt om hvordan vil skal bli en større og sterkere organisasjon.

Vår nye fylkessekretær Grethe Fladmark har vist seg å være en meget god, viktig og nyttig ressurs for oss. Arbeidsmengden har økt, slik at hun nå har en 80% stilling på linje med de fleste fylkessekretærer.

Vedlagt følger et debattinnlegg av Harald Olimb Norman som trekker tråden fra Folketrygdens begynnelse til i dag. Alle bør lese hans betraktninger.

 

Med takk til alle for godt samarbeid og innsats, ønsker jeg dere GOD SOMMER!

 

 

 

0 resultater