Slik blir pensjonen din

Pensjonistforbundets pensjonseksperter har sett på hvordan trygdeoppgjøret slår ut for ulike grupper av pensjonister etter at trygdeoppgjøret 2016 var ferdig i dag.

Alderspensjonister

Alderspensjonister med pensjon utover minstepensjon, vil få økt pensjonen sin med 2,01 prosent fra 01. mai 2016 og får en årsvekst på 1,73 prosent. Prisveksten er i revidert nasjonalbudsjett anslått til 2,8 prosent. Det tilsvarer en kjøpekraftsnedgang for 2016 på 1,1 prosent.

  • For en pensjonist med en årlig pensjon på kr 224 000 vil tapet utgjøre kr 2 464.
  • For en pensjonist med en årlig pensjon på kr 250 000 vil tapet utgjøre kr 2 750.
  • For en pensjonist med en årlig pensjon på kr 300 000 vil tapet utgjøre kr 3 300.

Minstepensjon

Satsene for minstepensjon øker med 2,28 prosent pr. 1 mai 2016 og får en årsvekst på  2,00 prosent. Prisveksten er i revidert nasjonalbudsjett anslått til 2,8 prosent. Kjøpekraftsnedgangen blir dermed på 0,8 prosent.

  • En minstepensjonist som lever med en ektefelle/samboer som har pensjon vil få økt sin pensjon fra kroner 139 728 per år til 142 915 per år fra 1.mai 2016. Kjøpekraftsnedgangen blir på 1113 kroner.
  • En minstepensjonist som lever sammen med en ektefelle som har uføretrygd eller inntekt over 2 G vil få økt pensjonen sin fra kroner 162 566 per år til kroner 166 274 per år fra 1.mai 2016. Kjøpekraftsnedgangen blir på 1294 kroner.
  • En enslig minstepensjonist vil få økt sin pensjon fra kroner 175 739 per år til 179 748 per år fra 1.mai 2016. Kjøpekraftstapet blir på 1400 kroner.

Uførepensjonister

Uførepensjonister vil få økt pensjonen med 2,78 prosent pr 1. mai 2016 og får en årsvekst på 2,5 prosent. Dette er på linje med lønnsmottakere. Prisveksten er i revidert nasjonalbudsjett anslått til 2,8 prosent.  Det tilsvarer en kjøpekraftsnedgang for 2016 på 0,3 prosent.

  • For en pensjonist med en årlig pensjon på kr 224 000 vil tapet utgjøre kr 672.
  • For en pensjonist med en årlig pensjon på kr 250 000 vil tapet utgjøre kr 750.
  • For en pensjonist med en årlig pensjon på kr 300 000 vil tapet utgjøre kr 900.

 

  • Fra 1. mai 2016 er G 92 576 kroner.

0 resultater