Fra en av foreningens populære turer

Hva kan du være med på i år ?

Eidskog pensjonistforening har litt av hvert å by på i 2016.

For det første kan vi nevne medlemsmøtene som holdes 2.onsdag hver måned kl. 1700 - 2100 i rådhuset.
På møtene er det alltid ett tema og dessuten servering, loddsalg,- og selvfølgelig glad dans.
For de turglade kan vi opplyse at det blir en 4-dagers tur, pluss en dagstur. Reisemålene bestemmes senere.
Foreningen er sentral i avviklingen av den årlige eldres aktivitetsdag 10.mai, og til høsten blir det tradi-
sjonen tro "knytkalas" med innbudre foreninger.

Foreningen inviterer til trim hver torsdag (unntatt i juli), og vi har middagsservering hver fredag (unntatt juli). Og vi er med på vedlikeholdet av Eldres hus.
Året avsluttes med julebord.

Vår kontaktperson er Arne Fjeld, tlf. 990 17 914


 

0 resultater