Vi hadde noen kalde dager i vinter også

Medlemsmøte på Holt Bedehus  1.mars 2016

  Leder Ingeborg Helene Ausel kunne ønske ca. 60 stk. velkommen til
            medlemsmøte.» Det er inspirerende at så mange møter opp,uansett vær» sa hun.Det var
            ordentlig slapseføre ute. Spesielt velkommen var Bård Frydenlund fra Næs Jernverk.

            Vi reiste oss så og mintes Agnar Aslaksen,Torunn Aadnesen,og Kirsten Haugenes, alle

            trofaste medlemmer som var gått bort siden sist medlemsmøte.

 

            Vi sang « Blandt alle lande i øst og vest « akkopangnert av Karl Woxmyhr.

 

            Så slapp Bård Frydenlund til.Til daglig er han direktør på Jernverket. Denne kvelden

            trollbandt oss i  ¾ time om « Værksamfunnet i Bærum og Nordmarka».

            Vi blei kjent med Bærums Verk,Fossum Verk og Bogstad gård,helt tilbake til

            midten av 1700 tallet, om familiene som levde der, og om deres kamp om rettighetene

            til eiendommene.Under Peder Anker (1749-1824) blir alt  samlet. Etterkommere

            etter Anker heter i dag Løvenskiold.

 

            Bård Frydenlund fikk overrakt sokker som takk for foredraget.

 

            Etterat vi  hadde sunget «At far min kunne gjera «, var det matpause.Loddsalget

            gikk unna,og Jens Tore Johnsen orienterte om sommerens turer.Det var anledning til å

            skrive seg på liste.

            Leder refererte litt fra 40 års jubileumet i  Moland pf.De hadde hatt et fyldig og godt

            program,med mange sjøldikta sanger.Neste år er det vår tur.Vi er 40 år.Oppfordringen

            var:»Sett i gang og dikt,folkens,dere som kan! «

 

            Marit Lilleholt leste referat fra forrige møte,årsmøte.

 

            Torkel Erik Gledje viste bilder fra en Åsbø- tur til Madeira,hvor  6 medl.av Holt pf var med.

 

            Etter trekning hadde Anne Lise Sundsdal  «Ord for kvelden».Hun leste en rørende historie

            om en gutt som skulle kjøpe en hvalp.Hun fortalte også om da hun var 7 år og kjøpte en

            kanin i Gjerstad som hun gav 1 krone og 47 øre for,akkurat det hun hadde !

 

            Ingeborg Helene takket for en fin  kveld,og ønsket oss alle vel hjem.Hun minnet om neste

            møte 5.april,hvor vi kanskje også får noen ekstra musikkinnslag!

 

            Vi reiste oss og sang Fedrelandssalmen til slutt.

 

 

 

            M.L.referent

 

0 resultater