Mange fikk  honning som takk for vel utført tjeneste  Foto: Anne Lise Sundsdal                           

ÅRSMØTE  2.FEBRUAR 2016 PÅ HOLT BEDEHUS.

Leder Ingeborg Helene Ausel kunne ønske ca 70 medlemmer velkommen til årsmøtet. Spesielt velkommen var Olaug Hommelsgård fra Vegårshei som skulle lese egne dikt, og Lillian Haugenes fra A-Agder Hørselvernforening.

Vi mintes Solveig  Christensen med ett minutts stillhet.

 

Olaug Hommelsgård åpnet med å lese et dikt om alle styremedlemmene. Heldigvis godord til alle!

 

Anders Grændsen blei valgt til møteleder. Innkalling og saksliste enst. godkjent.

 

Marit Lilleholt leste en fyldig årsmelding. En merknad var at det var Karl og Co som underholdt på  arr. ved Strannasenteret 21.07.Deretter enst. godkjent.

 

Kasserer Torkell Erik Gledje la frem regnskapet for 2015. Overskudd i år kr. 3.264.-Enst. godkjent.

 

Budsjettet for 2016 viste et underskudd på kr 11.100.- pga høyere leieutgifter av møtelokale. Enst. godkjent. Laget har god økonomi.

 

Møteleder ledet valget etter valgnemndas forslag. Det blei enst. vedtatt ved akklamasjon. Ingeborg Helene fortsetter som leder, og  ellers var det stort sett gjenvalg.

 

Årsmelding, regnskap/budsjett og forslag til valg er limt inn i protokollen på sidene 66 – 62. Kontingenten blei den samme som i fjor, kr.50.- til lokallaget.

 

Ingeborg overtok ledelsen igjen. Vi fikk 2 dikt av Hommelsgård ,før vi sang "Dei vil alltid klaga og kyta". Deretter var det en god matpause. Denne gang komper med tilbehør. Det var og utlodning og mye prat.

 

Lillian Haugenes orienterte om forskjellige hjelpemidler som kunne være til  nytte ved  dårlig hørsel. I hver kommune er det en hørselhjelper, og i Tvedestrand er det  Målfrid Danielsen ved Strannasenteret. Er du  hørselhemmet plikter de å legge inn teleslynge,og  det er påbudt med teleslynge i alle offentlige bygg. Henvend deg til hørselhjelper som går videre til NAV. Ett nytt hjelpemiddel er «Rågerpenn» en forsterker til og ha i bilen.

 

Fra fylkets pensjonistforbund hilste Torvild Valle. Han er ny fylkessekretær. A-Agder pf.  De har årsmøte på Refsnes 31.april, de vil delta på Arendalsuka  i år, og i Risør har det starta opp igjen en forening på 60 medlemmer.

 

Jens Tore Johnsen orienterte om sommerens turer. Dagsturen går til Z-museum i Treungen 7.juni. 6 dagers turen går til Ålesund 8-13 august.  Påmelding tlf 371 60 118/mob 41683087 innen 1/5 og 31/5.

 

Leder la frem noen lagssaker: Det  er Seniordans på Fjellheim, Vegårshei 10.02 Austre Moland pf er 40 år 26.02.Leder og nestleder reiser. Bildebehandlingskveld på kommunen 10.02 kl .18.0

 

Leder delte ut takk (honning fra Ausel) til Lillian Haugenes, Olaug Hommelsgård, Arne Dalen, Oddvar Løvdal, Torvild Valle. Ingrid  Nyplass og Jens Tore Johnsen.

 

Olaug Hommelsgård avsluttet med 2 fornøyelige dikt ,et kalt «Parkeringsbota».

Ingeborg takket for tilliten, takket kjøkkengjengen , andre gode hjelpere, og for greitt årsmøte.

 

Vi reiste oss og sang Fedrelandssalmen til slutt.

 

Marit Lilleholt,ref.

 

0 resultater