Mange deltok på septembermøtet i Løten pensjonistforening (Foto: Finn-Åge Løvlien)

Løten pensjonistforening fortsetter medlemsveksten
 

På 3-4 år har Løten pensjonistforening doblet medlemstallet. På septembermøtet troppet nye ansikter opp og meldte seg inn.

Fra å ha stått på stedet hvil midt på 50-tallet har foreningen nå drøyt 100 på medlemslistene sine. Og da løtensokningene var samlet til septembermøte på Kilde, kunne leder Dagfinn Bolstad ønske ytterligere to nye velkommen. 

Til møtet var fylkessekretær Finn-Åge Løvlien hanket inn for å fortelle om de nye målene og oppgavene som forbundet blinket ut på Landsmøtet i sommer. - Handlingsprogrammet er tuftet på fire hjørnesteiner,- økonomi, helse & omsorg, aktive eldre, og eldre og boforhold, fortalte Løvlien.  Kravet om å løfte minstepensjoner opp til 250 000, og å sikre lovfestet juridisk rett til sykehjemsplass når medisinsk behov er påvist, blir de viktigste steinene å flytte, sa han.
Han appellerte til medlemmene om å være fysisk aktive og å ta del i frivillig arbeid, til nytte og glede både for seg selv og for andre.

Mange medlemmer i foreningen har etterlyst 65+kurs, og styret gjør avtale med Vegvesenet om å få slikt kurs lagt til Løten snarest mulig. Det planlegges ellers en førjulstur til Charlottenberg, og på møtene utover høsten og vinteren blir det flere spennende og nyttige temaer.

Bjørn Spellemann Hansen var på plass og bidro til god stemning. Bevertningen var utmerket og loddsalget gikk radig unna. En ny vellykket medlemskveld i Løten pensjonistforening!

0 resultater