Krever vandelsattest i helsesektoren

Samfunnet må arbeide mer preventivt for å hindre seksuelle overgrep mot eldre. De eldre er en like sårbar gruppe som barn og utviklingshemmede, men seksuelle overgrep mot eldre er minst rapportert og sannsynligvis mest tabubelagt av alle typer overgrep.

Landsmøtet i Pensjonistforbundet, samlet på Gardermoen 8.-11. juni, krever nå at det innføres vandelsattest for alle som skal arbeide i helse- og omsorgssektoren. Mye tyder på at det er store mørketall når det gjelder seksualiserte overgrep mot eldre.

En vandelsattest vil bidra til å øke pasientsikkerheten og skape større trygghet i pleie- og omsorgssituasjonen for mennesker som oppholder seg i institusjoner eller er avhengig av hjelpe i eget hjem.

Mange eldre er særdeles sårbare og utsatte i forbindelse med en stellesituasjon, men også ellers fordi de ikke har evne til å gjøre anskrik, rømme unna eller varsle på annen måte.

Ved siden av å innføre vandelsattest for ansatte, må ansatte i helse- og omsorgssektoren tilføres kunnskaper om hvordan de kan oppdage og melde fra om seksuelle overgrep mot eldre. 

0 resultater