Fra redigeringskurset i Stange 20.mai. (Foto: Finn-Åge Løvlien)

-Nå skal vi hemmatt og redigere på nettsida vår !

Heretter blir det interessante nettsider til pensjonistforeningene i Løten og Stange. Ved avslutningen av redigeringskurset i Stange var kommentarene blant deltakerne: - Nå dreg vi hemmatt og laga stoff på nettsi'en våres !

 Pensjonistforbundet Hedmark arrangerte 20.mai det femte av seks regionale redigeringskurs for foreningene denne våren. I løpet av noen hektiske timer lærte deltakerne hvordan de kan presentere informative og leseverdige presentasjoner på nettsidene sine, samt hvordan kommende arrangementer bør kunngjøres på nettet.

Hver forening har det siste året selv styrt medlemsregisteret for sitt område,- en akkreditert oppgave for foreningens utpekte dataansvarlige person. Nå utvides mulighetene ved at hele foreningens styre kan legge ut artikler og arrangementer.

- Dette er en aktiv og effektiv måte å synliggjøre egen forening på overfor potensielle nye medlemmer, og samtidig en nyttig informasjonskanal til foreningens egne medlemmer, sa kursleder og fylkessekretær Finn-Åge Løvlien ved avslutningen av kurset. Han fortalte at mange foreninger i fylket er blitt ganske produktive på nettsidene sine og ønsket foreningene i Løten og Stange lykke til med nettarbeidet.

0 resultater