Hvordan brukes midlene fra den kulturelle spaserstokken ? spør Elverum pensjonistforening.

Hva skjer med spaserstokk-pengene ?

Elverum pensjonistforening er viktig representant for de eldre i kommunen. Derfor ønsker foreningen å ha en hånd på rattet når kulturpengene skal fordeles.

Foreningen sendte i sommer brev til Elverum kommune der de ber om å bli involvert som reell samarbeidspartner i kommunens bruk av midler fra "Den kulturelle spaserstokken".

Spaserstokkmidlene bevilges hvert år fra Staten til kulturelle tiltak i kommunene. Det er en forutsetning at kommunens omsorgsetat og kulturetaten samarbeider om tiltakene som skal øremerkes arrangementer for de eldre.

0 resultater