Kjekke veteraner i Trysil pensjonistforening. (Foto: Finn-Åge Løvlien)

Utmerkelser til veteraner

På årsmøtet i Trysil pensjonistforening delte leder ut forbundets diplom og hedersmerke til medlemmer som har vært med i foreningen i flere tiår.

 På et heller trælete februarføre kunne ikke alle veteranene møte opp. Men tre spreke damer var til stede og fikk overrakt Pensjonistforbundets hedersmerke samt diplom med forbundsleder Borge Rørviks underskrift. Styreleder Arvid Johansen takket veteranene for trofast innsats for foreningen gjennom svært mange år da han delte ut til Ruth Johansen, Lise Drange og Marte Jota. De høstet stor applaus fra årsmøteforsamlingen.

0 resultater